W Kijowie powstało Centrum Prawa Polskiego

| 16.11.2015 | Opracowanie: Alina Bosak

Fot. WSPiA

Pierwsze w Kijowie Centrum Prawa Polskiego powstało we współpracy z rzeszowską uczelnią. Ma pomóc w propagowaniu wiedzy na temat polskiego prawa, organizacji seminariów i konferencji na temat polskiego prawa oraz gromadzić i udostępniać polską literaturę prawniczą.

Fot. WSPiA

Centrum Prawa Polskiego powstało na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki – jednego z największych uniwersytetów na Ukrainie. Polskim koordynatorem instytucji została Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Otwarcie Centrum Prawa Polskiego odbyło się w we wtorek 10 listopada w Kijowie. W uroczystości uczestniczył prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA w Rzeszowie, prof. Krzysztof Eckhardt, prorektor WSPiA; prof. Andrzej Kisielewicz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wykładowca WSPiA oraz Władze Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i tamtejszego Wydziału Prawa.

Kiedyś będzie Szkoła Polskiego Prawa

To ważne wydarzenie dla współpracy naukowej Polski i Ukrainy.

– To pierwsza taka instytucja na Ukrainie. Zaczynamy od budowania polskiego księgozbioru prawniczego. W kolejnych etapach współpracy chcemy organizować specjalne wykłady dotyczące polskiego prawa dla naukowców i studentów z Ukrainy. Docelowo mam nadzieję, że uda nam się, wspólnie z Wydziałem Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego utworzyć w Kijowie prężnie działającą Szkołę Polskiego Prawa – tłumaczy ideę utworzenia Centrum Prawa Polskiego w Kijowie prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA.

Koordynatorem Centrum po stronie polskiej została Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie. – Naszym głównym zadaniem na najbliższy czas będzie pomoc w rozbudowywaniu księgozbioru Centrum. Jako koordynator zwrócimy się do Polskich uczelni o przekazywanie do Kijowa podręczników dotyczących różnych dziedzin prawa. Z naszej strony będziemy także służyć fachową wiedzą naszych pracowników naukowo-dydaktycznych – mówi prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodaje, że otwarcie Centrum Prawa Polskiego jest także efektem porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki i Wyższą Szkołą Prawa i Administracji. – Powierzenie WSPiA funkcji koordynatora tego przedsięwzięcia to docenienie bogatego doświadczenia w zakresie współpracy z ukraińskimi uczelniami oraz wyraz zaufania do naszej Uczelni, jej pracowników i dorobku naukowego w zakresie prawa. Co bardzo ważne Centrum powstało przy współpracy między innymi prof. Petro Steciuka, Sędziego Sądu Konstytucyjnego Ukrainy oraz wieloletniego wykładowcy WSPiA – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

REKLAMA

Kierownikiem Centrum, w którym prawo polskie będzie przybliżane ukraińskim prawnikom, przedsiębiorcom, naukowcom i wszystkim zainteresowanym, została doc. Olesya Radziszewska, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Znajomość prawa pomoże międzynarodowej współpracy

Centrum Prawa Polskiego jest drugim obok Centrum Prawa Niemieckiego takim przedsięwzięciem w Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Do jego głównych zadań należeć będzie propagowanie wiedzy na temat polskiego prawa przy aktywnym udziale naukowców z Polski. Centrum będzie także organizować seminaria i konferencje na temat polskiego prawa oraz gromadzić i udostępniać współczesną polską literaturę prawniczą. Pierwsze książki dla Centrum przekazał prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA. Są to m.in. wydane przez uczelnię publikacje z zakresu prawa publicznego i prawa karnego.

 

Materiały

Wnętrza

Nieruchomości

Sprzęt

Dom i ogród

Biznes

Prawo i finanse

Magazyn Poradnik Budowlany

Dwumiesięcznik VIP B&S