Ubezpieczenie domu. Na co zwrócić uwagę przed zakupem polisy

| 24.06.2016 | Ewelina Czyżewska 

Fot. Pixabay

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma w swojej ofercie ubezpieczenia domu. Oferowane polisy różnią się nie tylko ceną. Tańsza ma często uboższy zakres ochrony. Dlatego zanim dokonamy wyboru, warto dokładnie przeanalizować dostępne oferty oraz odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy ubezpieczyć i w jakim zakresie? 

– Zanim wybierzemy polisę ubezpieczeniową na dom, musimy wiedzieć, jaki zakres ubezpieczenia nas interesuje – mówi Agnieszka Sobuś, agentka ubezpieczeniowa z Rzeszowa. – Czy będzie to ochrona wyłącznie od zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, ulewny deszcz, gradobicie, uderzenie pioruna, wybuch, czy również od włamania, kradzieży, dewastacji oraz odpowiedzialności cywilnej wobec innych osób związanej z zachowaniem naszych dzieci, użytkowaniem domu lub posiadaniem psa.

Ważne jest również, czy polisa ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie budynek mieszkalny, czy dodatkowo garaż wolnostojący i inne obiekty znajdujące się na działce, czyli ogrodzenie, bramę wjazdową z siłownikiem czy altanę śmietnikową itp.

Zakres oferowanej ochrony opisany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W dokumencie tym określone są również prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania. – Pamiętajmy, że podpis na polisie jest potwierdzeniem faktu, że zapoznaliśmy się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia i wyrażamy na nie zgodę – uczula Agnieszka Sobuś. – To odgrywa istotną rolę przy wypłacie odszkodowania za zgłaszane szkody. Nie możemy dochodzić odszkodowania za zniszczenia, których zakres ubezpieczenia nie obejmuje.

Zakres ubezpieczenia – czyli, od czego możemy ubezpieczyć nasz dom

Polisa na dom swym zakresem różni się od ubezpieczenia mieszkania w bloku. W przypadku tego drugiego niezbędne jest wykupienie OC w życiu prywatnym. Jest to odpowiedzialność za szkody powstałe z naszej winy w stosunku do sąsiadów. Przykładowo, jeśli nasze mieszkanie zapali się od niedopałka papierosa, a następnie oczadzi i zadymi klatkę schodową lub inne mieszkanie, to sąsiad może dochodzić odszkodowania z naszej polisy – mówi specjalistka od ubezpieczeń. – Ponadto, polisę na mieszkanie od polisy na dom odróżnia to, że w przypadku mieszkania ubezpieczamy tzw. elementy stałe, czyli np. podłogę, drzwi czy armaturę.  Budynek ubezpiecza spółdzielnia mieszkaniowa. 

REKLAMA

W przypadku polisy na dom, najczęściej wybierany podstawowy pakiet. Będzie chronił nas od pożaru i innych zdarzeń losowych. – Trzeba mieć jednak na uwadze, że „inne zdarzenia losowe” nie zawsze są takie same we wszystkich polisach – tłumaczy agentka ubezpieczeniowa. – W pakiecie podstawowym mogą znaleźć się takie zjawiska, jak powódź, przepięcia, czy upadek drzewa, a czasem trzeba je dokupić. Huragan huraganowi też jest nierówny.

W niektórych towarzystwach jego niszczycielska siła musi wynosić 17,5 m/s, a w innych aż 24,5 m/s i wyrządzać masowe szkody. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia od pożaru. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, oprócz szkody wywołanej pożarem, uwzględniają te spowodowane zadymieniem oraz skutki prowadzonej akcji ratowniczej.

Kolejną ważną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę podczas wyboru polisy, to rozumienie pojęcia zalanie, które podobnie jak w przypadku huraganu, nie zawsze oznacza to samo. Najczęściej przez zalanie rozumie się wydostanie się wody, pary wodnej lub płynów na skutek awarii urządzeń AGD, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, instalacji gaśniczej czy akwarium – wymienia Agnieszka Sobuś. – Ale są i takie towarzystwa, które wypłacają za szkody powstały w wyniku wycieku z łóżka wodnego, nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów czy cofnięcia się ścieków.

Istotną kwestią są zapisy dotyczące opadów atmosferycznych. Warto zwrócić uwagę, czy zakres ubezpieczenia obejmuje tylko tak zwany deszcz nawalny, czy również topniejące zwały śniegu, zalanie przez okienka piwniczne itp. Jeśli mamy akwarium, powinno nas interesować, czy towarzystwo uwzględnia sam wyciek, czy również stłuczenie. Inną sprawą jest powódź. Należy pamiętać, że to nie to samo co zalanie, tylko oddzielne ryzyko. Jeśli nasz dom narażony jest na takie sytuacje, często musimy wykupić to jako dodatkową opcję ubezpieczenia.

Podobna zasada działa przy uderzeniu pioruna. Jeżeli posiadamy drogi sprzęt elektroniczny, powinniśmy pomyśleć o jego zabezpieczeniu. To nie jest tak, że gdy w okolicy była burza, a nam spalił się komputer, to my uzyskamy odszkodowanie – tłumaczy specjalistka od ubezpieczeń. – Ubezpieczenie najczęściej przewiduje pokrycie strat, wyłącznie za bezpośrednie oddziaływanie wyładowania elektrycznego na ubezpieczony przedmiot, czyli gdy piorun uderzy bezpośrednio w nasz dom.

Aby chronić ten sprzęt, koniecznie uwzględnijmy ryzyko przepięcia i sprawdźmy, na jaką maksymalną wysokość odszkodowania możemy liczyć. Czasem może się zdarzyć, że nasz sprzęt elektroniczny wart jest o wiele więcej niż maksymalna kwota odszkodowania ubezpieczyciela.

Oprócz zabezpieczenia od zdarzeń losowych, warto pomyśleć o ubezpieczeniu domu od kradzieży i włamań. Głównie chodzi o zabezpieczenie rzeczy, które mają dużą jednostkową wartość lub uznawane są przez nas za drogocenne. Zakres ubezpieczenia w tej kwestii oraz limity dla poszczególnych rodzajów mienia ustalane są w sposób indywidualny w ogólnych warunkach ubezpieczenia – mówi Agnieszka Sobuś. Warto dowiedzieć się od ubezpieczyciela, jak traktowane są takie elementy wyposażenia jak – instrumenty muzyczne, obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby, antyki, zbiory kolekcjonerskie, a także o przedmioty użytkowe, których wartość przekracza 5 tys. zł.

Najczęściej w takich przypadkach ubezpieczyciele wymagają dostarczenia spisu tych przedmiotów oraz ich wyceny dokonanej przez rzeczoznawców. Jeżeli jakiś sprzęt kupiony był na firmę prowadzącą działalność w domu, również trzeba o tym poinformować agenta ubezpieczeniowego, gdyż ma to znaczenie w przypadku wypłaty odszkodowania.

Wiele towarzystw oferuje opcję ubezpieczenia od wandalizmu czy dewastacji, jednak mało które chce zwrócić koszty usuwania zniszczeń będących plagą dużych miast, czyli graffiti. Coraz częściej możemy ubezpieczyć ogrodzenia i otrzymać odszkodowanie za szkody spowodowane uderzeniami pojazdów, których sprawca ucieknie. Powszechne są również ubezpieczenia bram otwieranych elektrycznie. Warto również ubezpieczyć budynki gospodarcze wraz ze znajdującym się tam sprzętem. Istnieje możliwość ubezpieczenia roślin ogrodowych od zniszczenia celowego oraz przez zwierzęta.

Ciekawą formą są oferowane przez niektóre firmy, ubezpieczenia All risks. Zakres takiego ubezpieczenia określany jest mianem ryzyka nazwanego, które szczegółowo wymienione jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Może to być rozbicie telewizora czy laptopa przez własne dziecko, lub ubezpieczenie wyposażenia ogrodu. All risks obejmuje też ochroną przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy.

Suma ubezpieczenia a cena polisy

Suma ubezpieczenia to wartość naszego domu. Nie warto jej zaniżać, bo później może to rzutować na wysokość odszkodowania. – mówi specjalistka od ubezpieczeń. – Pytani o wycenę powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko mury, ale także wyposażenie domu, w tym drzwi, okna, tapety, panele, sprzęt RTV i AGD, czy meble. Sumę ubezpieczenia oblicza się jako wartość odtworzeniową lub rzeczywistą.

W pierwszym przypadku za straty otrzymujemy kwotę wystarczającą, by na miejscu utraconej rzeczy pojawiła się dokładnie taka sama. Natomiast o wartości rzeczywistej mówimy wtedy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe oszacuje procent zużycia przedmiotu, który utraciliśmy i wypłaci kwotę pomniejszoną o ten procent. Jeżeli posiadamy baterie słoneczne lub kolektory umieszczone na dachu domu lub garażu, należy o ich wartość podnieść wycenę domu.

Ubezpieczając ruchomości domowe od kradzieży, sprawdźmy, czy wszystkie drzwi zewnętrzne naszego domu spełniają wymagania ubezpieczyciela – uczula agentka ubezpieczeniowa. – Zazwyczaj dla drzwi zewnętrznych wymagane są dwa zamki wielozastawkowe lub jeden wielopunktowy. Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie przejść pomiędzy garażem a częścią mieszkalną.

Należy również pamiętać o przeglądach technicznych domu. Jeżeli szkoda będzie miała związek z wadliwą instalacją kominową, a przegląd będzie nieważny lub go nie będzie, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania.

Cena polisy zależy od zakresu ubezpieczenia oraz sumy, na którą ubezpieczyliśmy dom. Ale jeśli nasze mienie jest zabezpieczone ponadstandardowo, np. posiadamy drzwi antywłamaniowe czy podpisaną umowę z firmą świadczącą usługi ochrony, to będziemy mogli liczyć na dodatkowe zniżki przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

 

Materiały

Wnętrza

Nieruchomości

Sprzęt

Dom i ogród

Biznes

Prawo i finanse

Magazyn Poradnik Budowlany

Dwumiesięcznik VIP B&S