Seminarium – oznaczenie CE na urządzenia elektryczne i elektroniczne (dyrektywa ROHS II)

| 23.05.2018 | Promocja

Ośrodek Enterprise Europe Network, ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym – OZNACZENIE CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ DYREKTYWY ROHS II. Seminarium odbędzie się 19 czerwca 2018 r.

Szkolenie poprowadzą:

dr inż. Agnieszka Sołtysek

Jest absolwentką Politechniki Śląskiej, w której w 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się badaniami sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zgodność z dyrektywą ROHS. Prowadzi pomiary przesiewowe na XRF oraz pomiary jakościowo-ilościowe na spektrofotometrze UV oraz chromatografie GC-MS.

dr inż. Maciej Kwaśny

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, w której w 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się oceną zgodności wyrobów, w tym maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z obowiązującymi wymaganiami dyrektyw UE oraz zharmonizowanymi z nimi normami. Jest certyfikowanym Audytorem Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004/OHSAS.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

 • implementacja ROHS II do polskiego prawodawstwa;
 • klasyfikacja wyrobów do poszczególnych grup produktów;
 • sprzęt wyłączony spod działania dyrektywy;
 • produkty szarej strefy;
 • nadchodzące zmiany w dyrektywie ROHS II;
 • system wewnętrznej kontroli produkcji;
 • dokumentacja techniczna określona wymaganiami dyrektywy ROHS II;
 • deklaracja zgodności – jak powinna wyglądać, kto ją tworzy i w jakich sytuacjach;
 • pomiary w laboratorium badawczym – przykłady;
 • szkodliwe działanie zakazanych związków;
 • stosowanie substancji niebezpiecznych w firmach, a karty charakterystyki.

 

Seminarium odbędzie  się 19 czerwca 2018r., w Hotelu ”Nowy Dwór”, w Świlczy k/Rzeszowa; 36-072 Świlcza 146Ew godz. 8:50 – 15:00.

 Zgłoszenia udziału w szkoleniu pod nr. tel.:17 860 57 45, 17 860 57 52

Rejestracja trwa do 14 czerwca 2018r.

Udział w szkoleniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow