Okiem pośrednika – czyli co nowego na rynku mieszkaniowym w Rzeszowie?

| 20.07.2016 |

Dobra koniunktura w Polsce

W skali całego kraju w I kw. 2016 r. oddano do użytkowania 37 442 mieszkania, tj. o ok. 18% więcej niż w I kw. 2015 r. Największy wzrost dotyczył mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – o ok. 11%. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w I kw. 2016 r. wyniosła 97,8 mkw. i była o 10,1 mkw. mniejsza w stosunku do I kw. 2015 r.

Od stycznia do marca br. rozpoczęto budowę 34 306 mieszkań, tj. o ok. 7,8% więcej niż w analogicznych miesiącach ubiegłego roku. Najwięcej mieszkań rozpoczęto w budownictwie indywidualnym (16 697) oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (16 480).

jak sytuacja przedstawia się w Rzeszowie?

W Rzeszowie w I kw. 2016 r. rozpoczęto budowę 713 mieszkań, tj. o ok. 40% więcej niż w I kw. 2015 r. ! Ogromne wrażenie robi również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia (1162). Liczba ta już w I kw. br. dorównuje liczbie pozwoleń wydanych w całym roku 2009, czy 2013. Dla porównania w I kw. 2015 r. wydano w Rzeszowie tylko 403 pozwolenia na budowę mieszkania. Czy powyższe liczby zapowiadają kolejne rekordy na rzeszowskim rynku mieszkaniowym?

Wzrost ceny mieszkania na rynku wtórnym

W I kw. 2016 r. cena transakcyjna mieszkania na rynku wtórnym w Rzeszowie wyniosła 4623 zł/mkw. i w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła o 160 zł /mkw. tj. ok. 3,5 %. Analizując powyższy wykres można zauważyć, że pierwszy raz od 9 lat cena mkw. mieszkania na rynku wtórnym osiągnęła tak wysoki poziom. Średnia cena transakcyjna mieszkania na rynku pierwotnym w I kw. 2016 wyniosła 4806 zł/mkw. i spadła o ok. 1,3 % w porównaniu z IV kw. 2015 r.

Koniec dopłat MDM ?

16 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w programie „Mieszkanie dla Młodych” na 2016 r. Z tegorocznego limitu 730 mln zł wykorzystano już 95% środków, co zgodnie z ustawą zobowiązuje bank do takiego działania. Bez względu na stan wykorzystania limitu na 2016 r. w dalszym ciągu nabywcy mogą składać wnioski, dla których wypłata dofinansowania nastąpi w 2017 lub 2018 r. Na pozostałe lata programu limit środków wynosi odpowiednio 746 mln zł (2017 r.) i 762 mln zł (2018 r.) Zgodnie z obowiązującymi przepisami kredytobiorcy mogą zarezerwować do 50% środków przeznaczonych na kolejne lata.

Według informacji BGK, w minionym miesiącu zostało wykorzystanych prawie 70 mln środków z puli przeznaczonej na 2017 rok. Do 06 czerwca 2016 r. łączna wartość wykorzystanych, przyszłorocznych środków zbliżyła się do 240 mln zł. Szacuje się, że środki z programu przeznaczone na 2017 rok zostaną wyczerpane w 50% maksymalnie do końca lipca. Po tym terminie banki zaprzestaną przyjmować wnioski o dofinansowanie aż do przyszłego roku. Potem zostanie uruchomiona druga część dostępnej puli, czyli dodatkowe 373 mln zł. Jeśli ktoś myśli o zakupie mieszkania z dopłatą MDM – warto się pośpieszyć!

Materiały

Wnętrza

Nieruchomości

Sprzęt

Dom i ogród

Biznes

Prawo i finanse

Magazyn Poradnik Budowlany

Dwumiesięcznik VIP B&S