Dodatkowe 200 mln złotych na budowę autostrady z Rzeszowa do Jarosławia

| 25.01.2016 | Opracowanie: Anna Matusz-Gap

Fot. Archiwum GDDKiA

Jak się okazuje budowa 41-kilometrowego odcinka autostrady A4 z Rzeszowa do Jarosławia będzie kosztowała ponad 200 mln złotych więcej. Spółka Budimex w konsorcjum ze Strabagiem podpisała już aneks do umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Wartość kontraktu została zwiększona z 769 860 961,23 zł brutto do 985 709 828,88 zł brutto. Tyle ma wynieść wartość dodatkowych prac, jakie trzeba będzie wykonać po poprzednim wykonawcy, a są to: budowa dwóch węzłów autostradowych – Łańcut i Przeworsk, budowa czterech miejsc obsługi podróżnych (Łukawiec, Palikówka, Budy i Młyniska), przebudowa 15 dróg poprzecznych, budowa 73 km dróg serwisowych, dokończenie 78 obiektów mostowych, 14 nad autostradą, 20 w ciągu autostrady, 41 przepustów oraz 3 przejść gospodarczych, budowa kanalizacji deszczowej z układem zbiorników retencyjnych oraz przebudową rowów melioracyjnych, montaż 6 km ekranów akustycznych, 142 km barier energochłonnych oraz 92 km ogrodzeń.

Autostrada A4 „z przygodami”

Budimex i Strabag pracują na tym odcinku autostrady od września 2014 roku, gdyż z poprzednim wykonawcą, czyli konsorcjum firm Polimex-Mostostal i Doprastaw zerwana została umowa z powodu kłopotów z płynnością finansową tej firmy i nie dokończeniem prac w terminie.

Autostrada A4 będzie gotowa na wakacje

W związku z wieloma pracami naprawczymi, zmianie może ulec także termin oddania drogi do użytku. Odcinek A4 z Rzeszowa do Jarosławia miał być gotowy w maju tego roku, ale przesunie się to prawdopodobnie do wakacji. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie, zrezygnowano jedynie z budowy punktu poboru opłat w zamian za wbudowanie elektronicznego systemu.

Aktualny wykonawca inwestycji na wywiązanie się z umowy ma 14 miesięcy, z wyłączeniem okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca.

Galeria Inspiracji

- wasze zdjęcia / pomysły / aranżacje
Zaloguj się

Materiały

Wnętrza

Nieruchomości

Sprzęt

Dom i ogród

Biznes

Prawo i finanse

Magazyn Poradnik Budowlany

Dwumiesięcznik VIP B&S