Bezpłatne warsztaty EEN

| 26.10.2017 |

Ośrodek Enterprise Europe Network, ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnych warsztatach/seminariach informacyjnych

 1. „Praktyczne problemy w ubieganiu się o udzielenie zamówień publicznych na terenie krajów członkowskich UE” – 10 listopada 2017r.

Warsztaty poprowadzi Pan Krzysztof Puchacz – specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

 • Praktyczne problemy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówień publicznych na terenie krajów członkowskich UE:
 • sposób uzyskania informacji o zamówieniach (Dziennik Urzędowy UE) – omówienie;
 • języki w jakich należy sporządzać dokumentację przetargową;
 • przygotowanie oferty;
 • przygotowanie JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(ESPD/European Single ProcurementDocument);

PO ZAKOŃCZENIU CZĘŚCI WARSZTATOWEJ PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH!!

Warsztaty odbędą  się 10 listopada 2017r., w Hotelu ”Nowy Dwór”, w Świlczy k/Rzeszowa; 36-072 Świlcza 146Ew godz. 8:50 – 15:00.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu pod nr. tel.:17 860 57 45

Rejestracja trwa do 7 listopada 2017r.

 1. „Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług – nowe regulacje i proponowane zmiany w 2017 r.” –23 listopada 2017r.

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Żak – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 12 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Przez ponad dekadę zaangażowany w projekty Komisji Europejskiej wspierające rozwój firm na rynkach UE i EOG (Euro Info Centre i Enterprise Europe Network) realizowane przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP. W ramach projektu EEN członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. Aktywnie działa i wspiera przedsiębiorców w zakresie transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, prawa pracy oraz budowania właściwych strategii eksportowych polskich firm.

REKLAMA

 Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

 • kryteria oceny pracownika do uznania go za pracownika delegowanego;
 • nowe zadania i uprawnienia PIP wobec pracodawców delegujących pracowników;
 • obowiązki pracodawców z siedzibą w UE oraz poza UE delegujących pracowników na terytorium Polski;
 • konsekwencje w zakresie ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników delegowanych oraz pracowników w podróży służbowej;
 • opodatkowanie pracowników oddelegowanych oraz zysków przedsiębiorstwa w ujęciu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Zaświadczenie A1- zasady i warunki uzyskania – zagadnienia podstawowe;
 • delegowanie pracowników z krajów trzecich przez polskie przedsiębiorstwa realizujące usługi w krajach UE oraz EOG.

Seminarium odbędzie  się 23 listopada 2017r., w Hotelu ”Nowy Dwór”, w Świlczy k/Rzeszowa; 36-072 Świlcza 146Ew godz. 8:50 – 15:00.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu pod nr. tel.:17 860 57 45

Rejestracja trwa do 17 listopada 2017r.

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow

Galeria Inspiracji

- wasze zdjęcia / pomysły / aranżacje
Zaloguj się

Materiały

Wnętrza

Nieruchomości

Sprzęt

Dom i ogród

Biznes

Prawo i finanse

Magazyn Poradnik Budowlany

Dwumiesięcznik VIP B&S