Jak zostać działkowcem

| 2.02.2016 | Opracowanie: Alina Bosak

Ogródek działkowy – w PRL-u główne miejsce weekendowego relaksu mieszkańców blokowisk i dziś bywa marzeniem niejednego hobbysty i ekologa. Własna działka może być bowiem źródłem najzdrowszych warzyw i owoców. Jak zatem zostać działkowcem?

O formalności, jakie trzeba spełnić, by zostać działkowcem, zapytaliśmy Jadwigę Brzozowską, instruktora ogrodnictwa Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie.

– Działkowcem może zostać każda osoba pełnoletnia, na stałe mieszkająca w Polsce, posiadająca adres zamieszkania i zameldowania w danym mieście – wyjaśnia nasz ekspert. – Obcokrajowcy również mogą być działkowcami, jeżeli posiadają polski adres. Potwierdzenie miejsca zamieszkania jest niezbędne w celu dokonania formalności. Poza tym, zarząd ogrodu musi mieć kontakt z osobą, która użytkuje działkę.

Nowi działkowcy, zanim wypełnią wszystkie dokumenty, powinni zostać przeszkoleni pod kątem przepisów, które obowiązują każdego działkowca i w każdym ogrodzie. Szkolenia odbywają się w siedzibie Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie i w większych miastach, od marca do grudnia wg harmonogramu, który zamieszczamy na stronie internetowej: www.podkarpacki.pzd.pl w zakładce ogłoszenia i w zakładce szkolenia.

Działka po rodzicach lub dziadkach

Często jest tak, że dzieci lub wnuki obejmują działkę po rodzinie. Podpisują wtedy umowę przeniesienia praw do działki w obecności notariusza i wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tej umowy, udają się do zarządu ogrodu, który ją zatwierdza. Można wypełnić deklarację członkowską PZD, dzięki której można wybierać i być wybieranym do władz ogrodowych i decydować o wysokości opłat ogrodowych.

– Osoby nie będące członkami PZD nie mają prawa wyborczego ani prawa głosu podczas walnego zebrania – najwyższej władzy w ogrodzie – zaznacza Jadwiga Brzozowska.

Wolne działki i czy można je w ogóle kupić
Zdarza się, że w ogrodzie znajdują się wolne działki, którymi dysponuje zarząd ogrodu. Wówczas nowe osoby podpisują umowę dzierżawy działkowej z zarządem i jeśli chcą, deklarację członkowską PZD. Po uiszczeniu opłat nowi działkowcy mogą użytkować działki, ale zgodnie z przepisami ustawy o ROD z dn. 13.12.2013r i Regulaminu ROD.

– Trzeba pamiętać, że będąc działkowcem, stajemy się właścicielem nasadzeń i naniesień na działce, a właścicielem gruntu jest przeważnie gmina, miasto lub skarb państwa – więc nie działkowiec. Dlatego, nie dajmy się zwieść „sprzedającemu działkę”, bo nigdy nie sprzedaje on ziemi tylko to, co znajduje się na działce po warunkiem, że jest postawione lub posadzone zgodnie z regulaminem – uczula ekspert ze związku działkowców. – Za nieprawidłowo usytuowane nasadzenia i naniesienia, np. źle postawioną altankę działkową, nie należy się ekwiwalent pieniężny.

Należy również pamiętać o odprowadzeniu podatku. Jeżeli kwota na umowie przeniesienia praw do działki przekracza 2000 zł, należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Jeżeli zdarzy się, że działkowicz uprawia działkę niezgodnie z regulaminem lub zalega z opłatami, zarząd ogrodu, zachowując odpowiednią procedurę, może rozwiązać umowę dzierżawy działkowej i usunąć działkowca z ogrodu.
– Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej strony lub do kontaktu pod nr telefonu: 17 85 43 552 – zachęca Jadwiga Brzozowska.

Materiały

Wnętrza

Nieruchomości

Sprzęt

Dom i ogród

Biznes

Prawo i finanse

Magazyn Poradnik Budowlany

Dwumiesięcznik VIP B&S